Retail

c-mood-photo-683-500.jpg
  • Självscanning
  • Kiosk för lojalitetskunder
  • Handhållna enheter för inventering, beställning etc. 
  • POS utrustning

Telac är specialiserat på design och tillverkning av POS-skärmar, som kan användas med multi-touch, handskar, penna.