Kostnadseffektiv leverantör av
HMI & IoT

Telac erbjuder professionella lösningar och tjänster baserade på olika teknologier, exempelvis pekskärmar, displayer, datorer, panel PC, operatörspaneler, HMI och IoT.

TELAC ÄR ETT OBEROENDE FÖRETAG MED ETT MYCKET BRETT NÄTVERK AV UNDERLEVERANTÖRER RUNT OM I VÄRLDEN. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN HÖG KVALITET I VÅRA LEVERANSER ARBETAR VI ALLTID MED DE BÄSTA UNDERLEVERANTÖRERNA INOM VARJE KOMPETENSOMRÅDE.


Våra 3 grundmodeller

Entry

Det lägsta priser vi kan erbjuda utifrån pris och produktnivå. Utan extra tjänster och service.

Value

Det lägsta priset vi kan erbjuda + diverse tjänster och service.

Premium

Det lägsta priser vi kan erbjuda + maximalt med tjänster och service.

Vid varje förfrågan tar vi hänsyn till: prisnivå, ansvarsnivå, garantier, trygghet, servicegrad, support, utvecklingshjälp, långsiktighet i affären, lager, logistik, leveranstrygghet och leveranstid.


Nyheter


Populära produkter